สำนักงานคณะกรรมการ สกสค

เห็นชอบกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี, 4 ปี อบต. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชน... ราคาทองคํามีความผันผวนปานกลาง จากการประก...

Continue reading